Chceš se pridať k SB?+DIPLOM-klick
Antispam.er.cz-KOPIRUJ LEN ZO ZDROJOM!
Enter site-GloomySunday™-
klick
MOVIE-klick
-Blog´s Star-Laura Pausini-klick
:pacc-na všetky diplomy pre môj blog dávajte prosím Lauru Pausini,ďakujem...
émoticones tronche 9FOTOALBUM-klick
émoticones tronche 14REKLAMY-sem
Chceš KiSs?-klick

I never told you

2. srpna 2012 v 19:29 | Mianušššikkk |  Smutné príbehy

I never told you


One rainy day was bleeding,
I have had a hurt feeling,
Because heart saw the place,
Where we spent so many days,
Looking face to face.

I followed the heart and eyes,
Let them be wise.
But in deep inside,
On the other side,
I hoped that I can see you bide.

One more time wanted to gain,
and see your smile once again,
saying me that everything is good,
you can rise your mood,
whatever what happend the last day,
was going to away.

Baby, I wanna be with you,
it´s absolutely true,
to catch and touch you,
be lost in your armful,
feel like a fool.

I never told you,
what I should have said,
Now,I miss everything about you,
It was so hard to say goodbye,
to show myself that it is not lie.

During the last period,at that time,
I found that love has only one line,
And so the meeting with you,
was really God´s destination,
to wake in the heart the passion.

Forgive me, I can´t forget,
I still want you,the irreplaceable thing,
to know about you,
that I can love you.

It´s the most beautiful sense
to have the one sweet line,
may hold your arm,
and spend with you this lovely time.

TRANSLATE INTO SLOVAK:


Jedeň daždivý deň bol krvácajúci,
mala som pocit bolesti,
pretože srdce uvidelo to miesto,
kde sme strávili toľko veľa dní,
pozerajúc sa tvárou v tvár.

Nasledovala som to srdce a oči,
nechala som ich,nech sú múdri,
ale hlboko vo vnútri,
na tej druhej strane,
som dúfala,že ťa uvidím čakať.

Ešte raz som chcela získať,
a vidieť tvoj úsmev znova,
hovoríš mi ,že všetko je v poriadku,
môžeš pozdvihnúť svoju náladu,
čokoľvek čo sa stalo v ten posledný deň,
odišlo preč.

Miláčik,chcem byť s tebou,
je to úplná pravda,
chytiť a dotýkať sa ťa,
byť stratená v tvojom náručí,
cítiť sa ako blázon.

Nikdy som ti nepovedala,
čo som mala povedať,
teraz,chýba mi všetko z teba,
bolo to také ťažké povedať zbohom,
ukázať sebe,že to nie je lož.

Počas posledného obdobia,v tej dobe,
zistila som,že láska má len jeden smer,
a tak stretnutie s tebou,
bol naozaj Boží cieľ,
prebudiť v srdci tú vášeň.

Odpusť mi,nedokážem zabudnúť,
stále ťa chcem,tú nenahraditeľnú vec,
vedieť o tebe,
že ťa môžem milovať.

Je to ten najkrajší pocit,
mať jednu ľúbeznú cestu,
môcť držať tvoju ruku,
a stráviť s tebou túto nádhernú chvíľu.
 

Little Dream

2. srpna 2012 v 19:26 | Mianušššikkk |  Smutné príbehy

A little dream


One day ,little girl met him,
He was her ideal,
Gave her the feel,
Seel and dream,
Never to be without him.

But it was only her vision,
I think that she was not intelligent,
She was very deaf,
Should done a weft,
And then it was not the end.

Young girl don´t cry,
It is not lie,
Everything will be good,
Heal your bad mood,
When you will be crying sometimes,
I promise you I will be here for you.

Young girl don´t cry,
Time it will be alright,
Your tears will dry,
Soon you will be ready to fly,
End up as strong ray.

He promised never,
You thought that forever,
Then why here is none,
Why I feel so lone,
When he promised never be alone.

Young girl don't hide,
You can´t say:
"I will be run away,"
Just hold tight,
Comes a new sight.

He was part of you,
He was lost without you,
But he surrendered to you,
Look inside to your soul,
Where can I find the love?

He took everything,
There already is nothing,
It is so empty,
Not healty,
And unprepared for any longing.

Please don´t tell me about it,
Give me something,
What are you doing it?
I don´t understand it,
Why are you trying to take us everything?
Gave up my soul,my heart and my dream,
Wrapped them into the sack
And never tried to return me it back.

Translate into Slovak :

Jedného dňa ho stretlo male dievča,
bol to jej ideál,
dal jej pocit,
zavrieť oči a snívať,
nikdy nebyť bez neho.

Ale bola to len jej predstava,
myslím si,že nebola inteligentná,
bola veľmi slepá,
mala urobiť útok,
a potom by to nemuselo tak skončiť.
Dievčatko neplač,
nie je to lož,
všetko bude v poriadku,
vyliečim tvoju zlú náladu,
keď budeš niekedy plakať,
sľubujem ti,budem tu pre teba.
Dievčatko neplač,
tentokrát to bude v poriadku,
tvoje slzy uschnú,
čoskoro budeš pripravená vzlietnuť,
nakoniec ako silný lúč.
On ti slúbil : nikdy,
ty si si myslela,že navždy,
tak prečo tu nie je nikto,
prečo sa cítim taká osamelá
keď mi sľúbil,že nikdy nebudem sama.
Dievčatko neskrývaj sa,
Nehovor:
,,Budem utekať preč!"
iba sa pevne drž,
prichádza nový pohľad.
On bol súčasťou teba,
bez teba bol stratený,
ale vzdal sa ťa,
pozri sa do vnútra tvojej duše,
Kde môžem nájsť tú lásku?
Vzal ti všetko,
nič tam už nieje,
je to tak prázdne,
neodolné,
a nepripravené na žiadnu túžbu.
Prosím nehovor mi o tom,
daj mi niečo,
Čo to robíš?
nerozumiem ti,
Prečo sa snažíš zobrať nám všetko?
Vzal moju dušu,moje srdce a moje sny
zabalil ich do vreca
a nikdy sa nepokúšal vrátiť mi ich späť.

Save me and love me

2. srpna 2012 v 19:13 | Mianušššikkk |  Smutné príbehy

Save me and love me

Save me, love me
You don´t let me die
when comes a new day,
We will be walking for long way,
Save me,you are the one which may.

Save me from the loneliness,
sometimes I has woken up
with the tears on my eyes,
they have been saying a lot of lies,
that you´re not with me,
give me liberty,love me.

Save me,give me breath,
Slowly I lose the pride and trust,
I need to feel your touch,
I miss you so much,
Save me,strongly to catch me.

Save me,my bleeding eyes,
It is a rare wonder,
to be with you longer,
Nothing shouldn´t be leave out,
About it, there are no doubt.

Save me from my persuade,
you are very strong,
You have awoken love in me,
Save me hero,
because the way is very long.

Save me, I need your kiss,
these touch on my lips,
I need possibility,
that you can see my sensibility,
hold me in your amrs tonight,
fill my desires last time.

Save me,one more time,
we can run or lift our flag,
and we never look back,
Our lips are know each other,
Save me ,you never leave me.

Save me,tell me:
´I give you a chance.´
Everything change,
because this moment remain
in us forever,
because i will stand by you wherever.


Slovak translate:

Zachráň ma,miluj ma,
nenechaj ma umrieť
keď príde nový deň,
budeme sa prechádzať dlhou cestou,
zachráň ma,ty si jediný,ktorý smie.

Zachráň ma zo samoty,
niekedy sa prebúdzam
so slzami v očiach,
oni hovoria veľa klamstiev,
že ty nie si somnou,
daj mi slobodu,miluj ma.

Zachráň ma,daj mi dych
pomaly strácam pýchu a vieru
potrebujem cítiť tvoj dotyk,
chýbaš mi veľmi,
zachráň ma,silno ma chyť.

Zachráň ma,moje krvácajúce oči,
je to vzácny zázrak,
byť stebou dlho,
nič by sa nemalo vynechať
o tom nie sú žiadne pochybnosti.

Zachráň ma z môjho presvedčenia,
si veľmi silný,
prebudil si vo me lásku,
zachráň ma hrdina,
pretože tá cesta je príliš dlhá.

Zachráň ma,potrebujem tvoje bozky,
tie dotyky na mojich perách,
potrebujem možnosť,
že ty môžeš vidieť moju mnímavosť,
drž ma za ruku dnešný večer,
vyplň moje túžby posledný krát.

Zachráň ma,iba raz,
môžeme spustiť alebo zdvyhnúť vlajku
a nikdy sa nepozrieť späť,
naše pery sa poznajú navzájom,
zachráň ma,nikdy ma neopusť.

Zachráň ma,povedz mi:
´Dávam ti šancu.´
všetko zmeniť,
pretože tento moment
v nás ostáva navždy,
pretože chcem stáť po tvojom boku kdekoľvek.
 


In captivity my prison

2. srpna 2012 v 19:06 | Mianušššikkk |  Smutné príbehy

In captivity my prison


Hi,darling,I have few words for you,
because I am lost without you
If you looked to my eyes,
you would see my thoughts.
All things which are
locked for other persons.

I has dreamed that,
we will be together all nights,
I couldn´t sleep sometimes.
I will have look to your eyes
by 10 minutes tonight.

I will stand by you wherever,
Our future is my life forever,
I don´t forget you,never

When you will be crying,
my heart will be dying,
I will be wearing down
the tears from your lips-known.

Then I will be telling with you:
´Keep smilling!´
I want to say you:
´I feel like breathing with you.´
Just only with you.

I has been thinking of you frequently
These thoughts are in my head recently.
I has listened your voice in my mind,
I can be together,tonight.

I trust...I hope we will be along,
In time captivity for ever young.
Can I ever to say you:´my darling,´
Because you are my everything.

Somebody one said,that love was about two people.
Two people who knew each other.

Slovenský preklad:


V zajatí môjho väzenia


Ahoj milácik,poviem pár slov pre teba,
pretože bez teba som stratená,
Ked sa pozrieš do mojich ocí,
uvidíš moje myšlienky,
všetky veci,ktoré sú
zamknuté pre ostatných ludí.

Snívam,ze budeme spolu všetky noci,
Niekedy nemôžem spávat,
Dnes vecer sa budem pozerat do tvojich ocí na 10 minut...

Chcem pri tebe stát všade,
Naša budúcnost je môj život navždy,
Nezabudnem na teba,nikdy

Ked budeš plakat
Moje srdce bude umierat
Budem ti dávat dole slzy z tvojich pier-známych.

Potom ti budem hovorit:
´Usmej sa!´
Chcem ti tým povedat:
´Chce sa mi dýchat s tebou.´
Iba s tebou.

Smutný príbeh č.27-Posledné zbohom...

6. července 2010 v 17:18 | Mianušššikkk |  Smutné príbehy
In Love

Smutný príbeh č.27- Posledné zbohom...

Dovidenia,či zbohom ,to slovo je často spomínané a pre mňa to bolo to najhoršie slovo aké som kedy v živote povedala.Volám sa Tarja a rozpoviem vám príbeh,ktorý nielen ,že mi zmenil život,ale ho aj úplne obrátil na iný koniec.Mala som sotva osemnásť ,keď som stretla človeka,ktorý môj osud obrátil ,úplne na iný koniec.Markus bol niečo ako svetlo v mojich očiach,niečo čo mi akosi dávalo silu aj naďalej žiť v tme.Ano úhládli ste od narodenia som totiž slepá,nikdy som nemohla ukúsiť z toho troška šťastia,ktoré je pre iných také bežné.Posledné roky to už boli len samé operácie a pobyty v nemocniciach, musím sa priznať , že už ani neviem v koľkých som bola.Dúfať? To už som dávno vtedy dávno prestala,až dokým neprišiel Markus ,chalan,ktorý dával svetlo mojim strateným očiam.Stretla som ho na sestrinej narodeninovej oslave a v tom okamihu ako som cítila jeho vôňu,vnímala jeho slová,ktoré mi neustále šepkali do ucha ,zamilovala som sa.Doteraz som nepoznala čo je to byť zamilovaná,kedže som bola slepá nikto ma nevnímal,nevedel čo cítim,jedine Markus cítil všetko,ako keby vôbec nevnímal,že ho nemôžem vidieť.Raz som sa ho pýtala,či mu nevadí,že som slepá,odpovedal,že mu natom nezáleží,že ma miluje takú aká som.Po týchto slovách som už vedela,že Markusa naozaj milujem,hoci som vôbec nevedela ako vyzerá,no nezáležalo mi natom.Keď už sa zdalo všetko stratené napokon Markus našiel niekoho,kto ma vraj dokáže vyliečiť,dôverovala som mu a odišla s ním k lekárovi do Francúzska.Operácia sa podarila,no v tom to celé prišlo,prebudila som sa na nemocničnej posteli a uvidla Markusovi slzy,ktoré mi stekali po rukách,opakoval len zbohom.Vôbec som tomu nerozumela,no Markus povedal,len,aby som to slovo po ňom zopakovala,nechcela som,no napokon som ho povedala,v tom Markus odišiel a ako som ho nevidela vtedy ,tak ani dnes,nikdy som ho vlastne nevidela,no navždy ho budem milovať,pretože on jediný ma videl aj keď som bola neviditeľná...

Foto mesiaca júl

6. července 2010 v 17:18 | Mianušššikkk |  Foto Mesiaca
Foto na mesiac júl je z filmového trháku Dear John,ktorý vám už čoskoro predstavím....

Obnovenie-stránka opäť vo funkcii!

6. července 2010 v 16:09 | Mianušššikkk

Obnovenie-stránka a príbehy sú znova späť!


Rozhodla som sa znova obnoviť funkciu tejto stránky,počas roka som sa totiž venovala svojej officiálnej stránke o RBD a mala som toho veľmi veľa ako hlavný administrátor a riaditeľ Fanclubu,kedže odchádzam na školu tak som musela štafetu administrátora predať iným a dnes som opäť tu s novými nápadmi na články ,teda na príbehy,ktoré chcem ,aby sa týkali aj mňa,prídem so zvláštnymi rubrikami,ktoré by mali opisovať teda všetko ,najrpv sa však patrí opísať čo všetko sa mi za rok nefunkcie tejto stránky stalo,spomínate si na príbeh o tom ako som ti darovala srdce ako som vďaka jednej osobe našla zmysel svojho života,za ten rok som sa od mojej prvej skúsenosti s modelingom ňou naozaj stala,dostala som sa na kasting do jednej modelingovej agentúry,tvrdo som makala,až nakoniec to prinieslo ovocie a mne sa splnil môj najväčší sen,dnes som tomu človekovi za to všetko vďačná ,pretože ani on sám nevie ako mi zmenil život,pretože nedávno som podpísala exkluzívnu zmluvu a v septembri ma už čakajú fotenia a prvé prehliadky,teda okrem toho aj nová škola ,kde sa sťahujem ,ale ešte pretým než to všetko začne by som chcela viešť túto stránku až dokým si nezaložím vlastnú reprezentačnú.... Tak dúfam,že sa vám moje nové príbehy budú páčiť a,že sem budete chodiť aj naďalej...

Hymna stránky GloomySunday

Váš Mianúšššikkk


Smutný príbeh č.26-Príkazy,mi zničili život...

19. září 2009 v 11:01 | Mianušššikkk |  Smutné príbehy

Smutný príbeh č.26-Príkazy,mi zničili život...

Spoznala som ho na strednej ,bola to moja prvá veľká láska s tým človekom som chcela aj zostarnúť....Strávili sme spolu každú jednu minútu na strednej aspoň sme sa o to snažili ,svoje poprvé som zažila práve s ním,no vedela som ,že som chybu určite neurobila ,pretože som vedela ,že ho skutočne milujem ... Avšak prišiel koniec strednej a my sme sa museli rozhodnúť čo bude s naším životom ,on chcel aby sme ostali navždy spolu ,mal to dokonale premyslené ,spoločné bývanie,prácu mi vybavil neďaleko nášho bytu...Bolo vlastne už len na mne ako sa rozhodnúť a ja som sa chcela rozhodnúť...Avšak moji rodičia to nedovolili aby som sa vidala za nejakého dedinského chlapca a žila celý život ako otrok... Boli to veľavážený ľudia ,aspoň tak o mojich rodičoch každý hovoril,už celá generácia našej rodiny chodila na prestížnu školu do Paríža a ako som už povedala ten Paríž čakal aj mňa ,bola som tam zapísaná už od malička,nemala som šancu im nejako odporovať a preto som nepočúvala svoje vlastné srdce,ale hlasy mojich rodičov ,ktorý vlastne rozhodli o mojom živote...Keď som mu to povedala ,chcela som aby odišiel somnou aj keď som vedela ,že to nebude možné ... Sľúbil ,že namňa počká a že bude čakať ,trebars aj do konca života...Po vysokej som sa na príkaz rodičov zamestnala v našej francúzej firme v Paríži... Chcela som ísť za svojou najväčšou láskou na dedinu ,no neskôr ma rodičia zoznámili s Jamesom majiteľom nejakej obrovskej francúzskej firmy,rodičia povedali ,že ak sa naše firmy nespoja,my prídeme o našu firmy a otec z toho dostane infarkt,pretože tá firma je preňho celý život,celý život tvrdo drel aby niečo také mohol založiť...A tak som nakoniec súhlasila aj so sobášom s Jamesom...Dnes sú to už tri roky a ja žijem v manželstve v ktorom niesom šťastná máme síce peniaze a chýba nám to najdôležitejšie a tým je láska...Niekto by si povedal ,že som hnusoba ,ale stále chdoím sa mojím priateľom na dedinu ,pretože iba pri ňom sa cítim šťastná,stali sa z nás milenci a hoci neviem ako dlho to ešte takto vidržím avšak jedno viem ,že s ním mám všetko ,ale bez neho som stratená...

Musím dať hiatus...

19. září 2009 v 10:59 | Mianušššikkk |  Help

http://www.billborec.cz/images/animace_srdce.gif

Musím dať Hiatus

Bohužial budem musieť dať hiatus ,pretože som práve začala prerábať svoj starý blog tak aspoň na týždeň a nejako sa tu tomu nemám čas venovať,ja viem ,že som už sľúbila ,že už zapíšem do wikipedie ale zatiaľ nato nejako nemám čas ,ale sľúbujem ,že na budúci týždeň to spravím,teraz obehnem SBééčenkaa a pridám sem ešte jeden príbeh ,práve taký NEW .... Majte sa dobre :)
Váš Mianúššik

Osudový príbeh-a walk to remember

30. srpna 2009 v 18:14 | Mianušššikkk |  Help
Našla som strašne zaujímavé údaje čo sa týkajú filmu A walk to remember:

mnohý ste už možno tento film videla ak nie trochu vám objasním o čo vlastne išlo,mladý Landon ,veľký školský frajer (školská hviezda) sa dostane do maléru keď s kamarátmi pripravý skúšky odvahy pre svojho spolužiaka ,len aby sa moholo dostať k nim do partie,má skočiť z veľkého skokanského mostíka ,Landon mu sľúbi ,že skočí s ním to však nespravý a spolužiak sa vážne zraní,Landon a jeho priatelia ho tam nechajú,riaditeľ sa však všetko dozvie a Landon musí za trest navštevovať divadelný krúžok a doučovať slabšie deti.Tam sa stretáva s Jammie,s obyčajnou a ako by Landon povedal pod jeho priemer,neskôr ju poprosí či by s ním nemohla nacvičovať divadlo,pretože Landon sám vie ,že by to nezvládol,tá po dlhom presviečaní súhlasí ,avšak pod podmiesnou ,že sa Landon do nej nezamiluje...K čomu nakoniec nemá ďaleko,Jammie mu pomáha až dokým ju Landon pred kamarátmi nezaprie,Jammie sa nahnevá a už pomaly prestáva veriť v čo skutočne verila...Landon si až vtedy začína uvedomovať ,že Jammie naozaj miluje,po divadlnom predstavení sa Landon vykašle na svojich frajerských kamarátov ,pretože sa vysmievali Jammie,zastane sa jej a spolu odídu... Ich skutočná láska sa naozaj začína,Landon je skutočne zamilovaný ,najväčšími želaniami ,ktoré chce Jammie dokázať je zažiť zázrak,byť na dvoch miestach na jednou ,dať sa tetovať,mať svadbu v kostole kde mala jej mamka...Spolu s Landonom zažije zázrak obrovskej lásky,slní jej aj to ,že chce byť na dvoch miestach ja jednou ,zavedie ju na hranice medzi Californou a nejakým ďalším mestom,vytetuje jej motýlika a dá po nej pomenovať hviezdy...Landon jej plní tie najtajnejšie želania,až kým nezistí ,že Jammie má leukémiu a umiera...Landonovi sa zrúti svet,snaží sa Jammie pomôcť ako vie hoci sám vie ,že to nedokáže a kedže vie ,že im zostáva málo času požiadu ju o ruku ,čím vlastne splní aj posledné Jammiene želanie...Jammie a Landon prežijú to najkrajšie leto,zažijú viac lásky ako iný za celý život a potom Jammie umrie....Končí to vlastne tým ,že Landon povie ,že ich láska je ako vietor nieje ju vidieť ale cítiť ju...

A teraz fakty ,ktoré som sa o tomto filme dozvedela:

Jammie Sulivan stvárňuje -Mandy Moore a Landona Cartera zase Shane West ,týto dvaja herci spolu istú dobu chodili a ich láska bola vraj veľmi silná ,zoznámili sa pri natáčaní filmu...

Tento príbeh bol natáčaný podľa skutočných udalostí,režisérom filmu a zároveň autorom knihy je Nicolas Sparks,a Jammie ,ktorej príbeh je opisovaný v knihe je vlastne Nicolasova sestra Danielle

Danielle Sparks Lewis (Jammie Sulivan) a Jimmy Everest (Landon Carter) sa spoznali na strednej a vlastne všetko to opisuje skutočný príbeh medzi týmito dvoma ľudmi,Danielle zomrela vo veku 23 rokov presnejšie v roku 2000 na leukémiu a Jimmy Everest je doteraz nažive avšak doteraz nenašiel takú lásku ako je Danielle ,stále žije ako vdovec

Jimmy Everest celým menom Jimmie Christopher Everest pred v roku 1992 založil centrum na pomoc deťom s rakovinou v Oklahoma City toto centrum funguje dodnes...:

Jimmy Everest Center for Childern

Takto dnes vyzerá Jimmy Everest (Landon Carter):

Takto vyzerá Jimmy Everest Center for Childern (zaoberajúce sa deťmi s rakovinou)

Jimmyho láska k deťom je obrovská tak isto ako láska k Danielle


(P.S:tak čo ako vás dojal tento príbeh ,bože mňa dojal totálne taká obrovská láska veď to sa ani nedá povedať láska až za hrob... ach jaj,nadherný príbeh,je ťažké uveriť ,že je skutočný)

Finish-Holiday are kaput...:(

30. srpna 2009 v 15:46 | Mianušššikkk |  Help
Prázdniny pomaly končiacring a ja už pomaly ani neviem čo zo sebou :D taký mám strach z tej školy ,že si to ani neviete predstaviť,tak sa mi tam nechce ako nikomu na svete :D juj ostáva mi len spomínať na tie nádherné prázdniny ,ktoré som tento rok zažila boli fakt crazy prázdniny,úplne zo všetkým čo sa patrí :D bola som tábore,pri krásnom malebnom mory v Taliansku,našla som lásku a zaroveň s ňou aj skutočný zmysel môjho života,bola som na Miss,naučila som sa mnoho nových vecí v živote....Ale samozrejme konečne som našla samu seba a to si myslím ,že treba osláviť :Dzistila som ,že môj život má obrovský zmysel a ,že ďakujem osudu aj za tie všetky prehry čo mi v živote dal,pretože ma posunuli vždy o krôčik ďalej...ok affíčka obehnem neskôr teraz nato nemám čas sorry ,idem kukať A walk to Remember a spomínať...
( na videu je Daniela Greco-taliasnak speváčka ,ktorá ma veľmi veľa naučila ,ďakujem jej zato,svojím spevom mi pripomenula ,kým vlastne som a čo v živote najozaj chcemi_0714.gif image by Salisko)


Mejdan v Las Vegas

30. srpna 2009 v 15:28 | Mianušššikkk |  MOVIE

Mejdan v Las Vegas

klick for Movie-Mejdan v Las Vegas

Obsah:
Joy (Cameron Diaz) právě vyhodil z bytu její teď už bývalý přítel. Jacka (Ashton Kutcher) pro změnu vyhodili z práce. Oba dva poslechnou své nejlepší přátele a vyjedou se zrekreovat do města hříchu - do Las Vegas. Hned první večer na sebe při divoké pitce narazí a jak už to tak ve Vegas bývá, nakonec se i vezmou. Po ránu je střízlivější pohled na celou akci dovede ke zjištění, že se musejí nechat okamžitě rozvést. Jenže to by nesměli do jednoho z automatů vhodit čtvrťák, který jim vynesl pohádkový jackpot tři milióny dolarů. To není zrovna málo peněz a novomanželé se nejsou schopni dohodnout, jak s penězi naloží. Obrátí se dokonce i na soud, který jim ovšem nařídí půl roku společného soužití a výhru "zmrazí", takže s ní nemůže disponovat ani jeden z nich. Jenže žít s člověkem, kterého sotva znáte a který vás maximálně rozčiluje, není zrovna jednoduché. Možná ale bude jednodušší ho úplně zničit. Tedy, pokud si ti dva nejsou souzeni.


(P.S:skelá Cameron Diaz ,úžasne sexi herec Aston Kutcher-no tento film fakticky odporúčam,riadna komédia :D )

FOTO MESIACA -AUGUST

28. srpna 2009 v 22:21 | Mianušššikkk |  Foto Mesiaca
yeah.gif image by Salisko:

Laura Pausini with Lucciano Pavarotti

(P.S:FOTO MESIACA zobrazím vždy v menu boxe)

BLOG´S STAR-LAURA PAUSINI-slovak,english

28. srpna 2009 v 16:21 | Mianušššikkk |  REKLAMY
Strašne dlho som rozmýšľala ,kto bude vlastne Blog´s Star Gloomy Sunday™,mala by to byť spevák /speváčka so songami ,ktoré sa proste hodia k blogu najviac,mali by byť smutné,veselé a zároveň krásne,ale hlavne by malo byť v nich veľa lásky a preto ma napadla len jedna jediná Star a tou je Laura Pausini ,ja osobne poznám Laurine songy už veľa rokov a viem čo všetko v nich symbolizuje ,osobne som nedávno navštívila Taliansku rodnú Laurinu krajinu a spoznala som s akou láskou tam obdivujú Laurine songy a preto som ju začala obdivať aj ja...Takže jasný víťaž Blog´s Star :

Profil slovensky:

Profil english:
(zdroj:wikipedia,preložené do angličtiny autorom)

Fotky-Photo:

Laura with Lucciano Pavarotti -Laura s Luccianom
Laura in clip-Surrender-Laura v klipe-Surrender
(my favourite sogn by Laura-moj obľúbený song od Laury)
Laura nad James Blunt-they have together one song-Primavera in Anticipo (It is my song)
Laura a James Blunt-majú spolu song-Primavera in Anticipo-To je môja pieseň

Laura and Premio-Laura a Premio

Laura and CD-Io Canto -I sing-Laura a CD -Io Canto-Ja spievam

Laura gifs:
Songs:Laura Pausini-La Solitudine (solitude-samota)-my favourite lovesong by laura (môj obľúbený lovesong od laury)


Laura Pausini-Surrender ( kapitulácia)English song by Laura -best song by Laura (anglický song od laury ,ten najlepší)


We are the world-Best Italy Singers-in this song sing Laura (My sme svet-Najlepší taliansky speváci-v tejto pesničke spieva aj Laura)
(P.S:odteraz prosím aby ste na všetky diplomy ,pre mňa dávali práve Lauru Pausini,odteraz bude ako hviezda reprezentovať môj blog)

Našla som niečo úžasné-Verte-neverte -Titan

27. srpna 2009 v 15:03 | Mianušššikkk |  MOVIE
Tak toto je fakt úžasné...našla som veľmi zaujímavé video... ktoré si myslím by mal vidieť každý fakt vážne... vedeli by ste si predstaviť ,že by niekto dokázal napísať veľkú tragédiu titanicu,ešte pred tým než sa to naozaj stalo...ak nie pozrite si toto video:

Smutný príbeh č.25-Osudová láska...

27. srpna 2009 v 14:13 | Mianušššikkk

Smutný príbeh č.25-Osudová láska

Rozpoviem vám príbeh ,ktorý Anette úplne zmenil život...Osudový príbeh ,vďaka ,ktorému sa Anette skutočne naučila milovať ,ale hlavne žiť skutočný život...Raz v lete keď mala Anette 17 rokov dostala na narodeniny neočakávaný darček ,kedže Anettiny rodičia neboli bohatý a Anette odmalička vyrastavala v skromných pomeroch ,ešte nikdy nebola s rodičmi na žiadnej dovolenke,ani by vlastne o tom nebola ani snívala,avšak na jej 17 narodeniny sa jej ten veľký sen splnil,dostala tažko našetrenú dovolenku do Francúzska,najväčší sen sa predsa len zmenil...Sama však ani netušila ako veľmi jej to zmení život...Stačil totiž jeden jediný pohľad a hneď sa Anette skutočne zamilovala,nevedela ,nevedela kto očaril jej srdce no vedela ,že je skutočne zamilovaná po prvýkrát...A keď Jamesa skutočne poznala ,vedela ,že je to ten pravý,s kým by bola ochotná stráviť celý život... Medzi ňou a Jamesom bolo obrovské priateľstvo ako sama povedala,James bol pre ňu tým svetlom na konci tmavého tunela,za tie tri týždne jej James dodával odvahu skutočne žiť... Našiel v nej niečo čo ona sama pretým skrývala ,obrovsku krásu...A keď sa raz dozvedel ,že sa usporiada súťaž na Miss ,okamžite tam po tajomky Anette prihlásil,Anette sa odmietala súťaže zúčastniť,chýbala jej totiž odvaha ,ktorú naozaj potrebovala ,lenže James jej ju dodával ,svojou láskou zmenil jej život... Povedal jej ,že tá súťaž potrebuje niekoho ,kto bude rozdávať lásku a radosť iným,vedel ,že Anette to dokáže...Anette tú Miss nevyhrala ,ale vyhrala niečo oveľa drahšie ,vyhrala lásku skutočnú lásku Jamesa...Chvíle ,ktoré strávili spolu boli nekonečne krásne,Anette po prvýkrát pocítila ,že je skutočne šťastná...Ale ako to už v happyendoch býva Anette sa musela vrátiť domov a James takisto...Vedela ,že sa s Jamesom už nikdy neuvidí ,vedela ,že nemajú toľko peňazí ani nato aby mu čo len napísala ,alebo zavolala,no vedela aj to ,že Jamesa nikdy neprestane milovať...Po mesiaci si s Jamesom písali nekonečné listy ,plné lásky a nádherných slov...Pri písaní jedného z nich uvidela Anette padať žiarivú kométu ,želala si len jedno aby mohla aspoň jeden deň stráviť s Jamesom...Na druhý deň,videla v obchode leták na ktorom bolo napísané,že nejaká zahraničná agentúra vyhlasuje kasting na modeling,okamžite si spomenula na Jamesa,silno zatvorila oči a pocítila všetku tu jeho lásku...Dodalo jej tto odvahu,ktorú potrebovala,zobrala všetky svoje zvyšné peniaze a bežala do agentúry na kasting...Všetci boli s Anette očarený ,okamžite s ňou podpísali zmluvu... Po dvoch rokoch sa s Anette stála ,profesionálna modelka,nad ktorou žasol celý svet...Ponúkali sa jej mnohý,lenže Anette stále milovala Jamesa,tá láska bola taká nekočná a taká silná ,že jej nedokázala zabrániť...Už naozaj nedokázala žiť bez Jamesa,preto odcestovala za ním do Francúzska...Prianie kométy sa naplnilo:Anette s Jamesom strávila skutočne jeden celý deň,avšak ten Jamesov posledný,pretože James trpel leukémiou a ostával mu už iba posledný deň života,ten posledný a zároveň ten najkrajší,v ten deň totiž požiadal Anette o ruku a v nemocnici sa zobrali...Svadobný bozk bol ich posledným,skutočne posledným...James odišiel,no Anette žije dodnes životom vdovy,ktorá skutočne úprimnou láskou ostala verná len Jamesovi...Možno mi neveríte,no tento príbeh je z časti skutočný,hovorí o tom aká dokáže byť láska naozaj silná...

(P.S:kopírovať prosím so zdrojom)

2.kolo zápis do wikipedie...

27. srpna 2009 v 14:11 | Mianušššikkk |  Help
Takže mnohí sa pýtate ako je to s tým zápisom do wikipedie ,rozhodla som sa ,že spravím ešte druhé kolo a to preto ,že niektoré blogy majú pozastaveno cez celé prázdniny... hlasy som sčítala a premiestnila celé hlasovanie sem


(P.S:všetkým dám vedieť na ktorej stránke môžete hlasovat-hlasovanie končí definitívne 7.9.2009)

Váš MianúšššikTitanic

27. srpna 2009 v 14:06 | Mianušššikkk |  MOVIE

Titanic

klick pre Movie-TITANIC

Obsah:
Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou první plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack a bohatá Rose. On vyhrál lístek v pokeru, ona měla pronajato jedno z nejluxusnějších apartmá. Prožili spolu nejkrásnější chvíle života a slíbili si, že už se nikdy nerozejdou - až do oné osudné noci, kdy pýcha lidstva narazila v Severním moři do ledovce, který Titanic neúprosně poslal ke dnu. Krásná romance se změnila ve zběsilý a tragický boj o záchranu. Kolik jim zbývá? Hodina, možná dvě.

(P.S:príbeh o láske ,ktorý by mal vidieť asi každý je tak smutný a zároveň taký krásny..)

Tristan a Isolda

27. srpna 2009 v 13:57 | Mianušššikkk |  MOVIE

Tristan a Isolda-príbeh nekonečnej lásky


klick-pre Movie-Tristan a Isolda

Obsah:

Mnozí věří, že se to opravdu stalo. Podle prastaré keltské pověsti byl Tristan královským synem. Brzy po narození se stal sirotkem, přesto se mu dostalo rytířského vychování. Vyrostl v krásného čestného muže. Usadil se na dvoře svého strýce, lorda Marca. Pomohl mu zvítězit nad mnoha nepřáteli. Když se pak lord Marc měl stát králem, musel se oženit. Jeho vyvolenou se stala krásná Isolda. Pro ně připravený nápoj lásky však nešťastnou shodou okolností vypila s Tristanem. Zamilovali se, ale přesto se Isolda stala ženou Marcovou. Milenci se tajně scházeli, ale byli přistiženi. Tristan musel odjet ze země. Bez své Isoldy však chřadl. V největším zoufalství se rozhodl zradit přátelství Marca a nechal pro Isoldu vyslat loď… Přestože jim mnozí nepřáli, jejich láska přežila v legendách celé věky. Natáčení výpravného historického filmu probíhalo převážně v Čechách, a to na Křivoklátsku a v Průhonickém parku. Na snímku se z velké části podíleli také čeští herci a tvůrci. Velice významný je také fakt, že vikingská loď, která se ve filmu objeví, byla postavena v Přerově, podle originálního goldstadského plavidla.


(P.S:Tristan a Isolda je príbeh nekonečnej lásky,ktorá mnohých vzala za sdce,mňa osobne veľmi ,niektorý vravia ,že sa tento príbeh naozaj stal ,veď ktovie ako to naozaj bolo...)

Rekonstrukcia do 27.7.2009-BLOG NEPOZASTAVUJEM,LEN REKONSTRUUJEM....

21. srpna 2009 v 20:40 | Mianušššikkk |  Help
Pimp Text

ahojte možno sa pýtate prečo sa tu už dosť dlho neobjavil žiadny nový príbeh,tak ja vám hneď odpoviem:momentálne prebieha na tomto blogu celková rekonštrukcia ako som už dlho sľubovala ,pracujem na nej všetok môj voľný čas ,ktorý mám určený na písanie a preto nestíham písať,ale nebojte sa v najbližšej dobe sem pridám kopu nových príbehov ,ktoré budú naozaj úžasné.... Samozrejme aby ste videli ako to tu bude vyzerať tak kliknite na :

http://www.trace-cyrus.blog.cz


P.S:Môj blog nebude pozastavený všetko bude ako pretým ,budem obiehať SBééčenka a tď...len články nebudú pribiehať ,ale iba novinky v rekonštrukcii :) na stránke ,ktorú si môžete kuknúť,ale aby ste sa nenudili pripravila som pre vás všetky zaujímavé stránky pri kotrých sa naozaj zabavíte ... objavia sa aj na blogu v boxe...ale teraz už končím ,ešte obehnem SBééčenkaaa a hor sa do prerábky...Ináč nezabudnite na Zápis do wikipedie ,ktorý končí 27.8.2009 ,kedy by som mala officiálne zverejniť bližšie infošky ale to až potom ...Zatím papa

EXtra stránky pre vás:

http://www.doodletoo.com/- Kreslenie po tabuli
http://www.photofunia.com -prerabanie fotiek
http://www.glitterfy.com/ -vytvaranie gifov
http://www.caption.it -prerabanie fotiek
http://www.glittermaker.com/ -špeciálne písmo
http://www.graffitigen.com/- špeciálne písmo
http://www.pimp-text.com/- špeciálne písmo
http://www.trippytext.com/- špeciálne písmo
http://flashface.ctapt.de/ -vytvorenie tváre

Váš Mianúšššik

Kam dál


Blog´s Star:
Hodiny blogu:


Ikonky SBééčeniek:


Jsem členkov:

Pixelky,který se objevili na blogu
Antispam.er.cz:
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketcry-10.gif image by Salisko:hampixelhmm.gif image by Saliskohaha.gif image by SaliskoCreati-vehttp://emo-hannah.blog.cz/1aberry.gif image by Salisko90.gif image by Saliskothblinkingmoney.gif image by SaliskopixelBouncing bunnycrown1.gif image by Saliskolaugh-2.gif image by Saliskosick-1.gif image by Salisko18n.gif(131 b)i_0670.gif image by Saliskohttp://emo-hannah.blog.cz/fuck.gif image by Saliskothawake-1.gif image by Saliskopixelno.gif image by Saliskothwow.gif image by Saliskohttp://emo-hannah.blog.cz/gasp.gif image by Saliskohttp://emo-hannah.blog.cz/tongue-4.gif image by SaliskocringLOL.gif LOL image by LoveEmmalina409sleep-1.gif picture by sadistic_vamp2m2esdl.gif image by Lowinka!443!Photobucket - Video and Image Hosting24n.gif(118 b)thawake-1.gif image by Saliskojumpy.gif image by SaliskoPixelsPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket!1096!laugh-2.gif image by Saliskotongue-4.gif image by Saliskopixellove-7.gif image by Salisko17-2.gif image by Saliskoloving.gif image by Salisko01.gif image by Saliskothinkheart.gif image by Saliskothpixel_NANO_mini_Contest_entry_by_.gif image by Saliskosupermanthblinkingmoney.gif image by Saliskopixelloveyouuuthredheart.gif image by Saliskothblackandwhiteenvelopewithpinkhear.gif image by Saliskopixelpixelsthawake-1.gif image by Saliskoxoxothdiamond.gif image by Salisko2m2esdl.gif image by Lowinka30n.gif(77 b)Photobucket - Video and Image Hostingi_0670.gif image by Salisko430cute:tel:sdd:kachPhotobucket - Video and Image Hosting:maslicka:thinkheart.gif image by Saliskocm5_cry.gif image by Saliskofriendsangryhttp://i19.tinypic.com/6o11jdg.gifmusic.gif music image by Salisko:paccthBlush-3.gif image by Salisko

------------

(zdroj:http://www.pixelky.blog.cz)

gasp.gif image by Saliskohttp://emo-hannah.blog.cz/tongue-4.gif image by Saliskocringsleep-1.gif picture by sadistic_vamphappy-3.gif image by SaliskoPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket!1096!laugh-2.gif image by Salisko
Coração ocupadoyeah.gif image by Salisko2m2esdl.gif image by Lowinkai_0716.gif image by Lowinka80.gif image by Enidtapixelicon_35.gif image by Saliskoi_0714.gif image by Saliskoň


(zdroj:http://www.bubliik.blog.cz)

Drag and Drop or Double Click
(zdroj:http://www.pixelky1.blog.cz)


by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org
by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org
by wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.orgby wavering-heart.org

(zdroj:http://www.witch11.blog.cz)

émoticones tronche 9émoticones tronche 6émoticones tronche 14émoticones tronche 17
(zdroj:http://www.basulik.blog.cz)

(zdroj:http://love-vs-hate.blog.cz/)

A nakoniec:Sám ChiChi: